An invitation into New Earth

Ascension Protocols | Connecting to Light Forces I 2 pillars of blue Light

Sule silmad, jälgi, kuidas hingad sisse ja välja. Kujutage ette taevasinist värvi valgussammast, mis laskub taevast ja läheb läbi teie keha Maa keskpunkti. Seejärel kujutlege teist taevasinist valgussammast, mis väljub Maa keskpunktist ja läheb läbi teie ja tõuseb taeva poole. Istud praegu kahes valgussambas, mis liiguvad üles ja alla, sinu keha on selle valgussamba poolt täielikult omaks võetud.

Nüüd korrake kolm korda:

“Ma kutsun sinise Valguse sammast,
et see voogaks läbi minu ja moodustuks minu ümber.

Kutsun Mina Olen kohalolekut, Olen See Kes Ma Olen.
Palun Mina Olen kohalolu, Olen See, Kes Ma Olen, minuga ühinema”.

 

Tundke seda sinise valguse samba kohalolekut mõlemas suunas. Taevast tuleb valgussammas Ashtari väejuhatuse emalaevalt, mis kiirgab seda valgussammast. Sissehingamisel hingake südamesse ja öelge vaikselt “Ashtar Command”. Ja kui sa välja hingad, siis saada see energia Emalaevale, hinga Emalaeva välja ja lihtsalt hinga niisama edasi. Korrake seda veel paar korda.

Hakkate tasapisi teadvustama oma füüsilist keha, põrandat teie all, Siin ja Praegu olekut ning kui olete valmis, saate oma silmad avada.

See meditatsioon on taasühendus meie tõelise perega, taasühendamine koduga. Inimmassid peavad taas looma ühenduse meie tähevendade ja -õdedega. Enne sellega globaalseks minekut peame seda tegema väikestes rühmades. See taasaktiveerib Planeedi Võrgustiku. See on Sündmuse jaoks väga oluline.

See on Ülestõusmisprotokollidest kõige olulisem, võimsam kui Kyotos antud protokoll. See aitab luua ühenduse kõrgemate mõõtmetega ning suurendada ühendust meie enda ja planeedi jaoks. Täpselt eelmisel nädalal (sept.2023) need tingimused algasid.

See võib vallandada emotsioone ja tugevaid energiaid. Oleme siin selleks valmis. See on ühendus kõrgemate mõõtmetega ja kaitseks. See aitab ka planeeti. Harjutage kodus, tehke seda regulaarselt. See avaldatakse peagi.

Originaal tekst:

Now repeat three times:

“I call upon the pillar of blue light,
to descend upon me and to form around me.
I call upon the presence of the I Am That I Am.
I ask the presence of the I Am That I Am,
to join and merge with me.”

 

Feel that presence of the pillar of the blue light in both directions. The one coming from the sky is coming from a mothership of the Ashtar Command which is emitting this pillar of light. When you breathe in, breathe into your heart and say silently “Ashtar Command”. And when you breathe out, send that energy to the mothership, breathe out into the mothership and just keep breathing like that. Repeat this a few more times.

Slowly you are becoming aware of your physical body, the floor under you, you are here and now, and when ready, you can open your eyes.

This meditation is the reconnection with our true family, reconnecting home. The human masses need to reconnect again with our star brothers and sisters. We need to do small groups first before going globally. It is reactivating the grid of the planet. It is very important for the Event. It is the most important of the Ascension protocols, more powerful that the one given in Kyoto. It helps to connect with higher dimensions, and increase the connection for ourselves and for the planet. Precisely last week, these conditions started.

It can trigger emotions and strong energies. We are here ready for this. It is a connection to higher dimensions and for protection. It will also help the planet. Practice at home, do it regularly. It will be published soon.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

INVITATION TO NEW EARTH