An invitation into New Earth

EE System

Video 1 Detailsem vaade EESystem-i taga olevasse teadusesse – Michael Scalar eesti keeles

Peagi tulemas…

Video 2 I New York-i EESystemi kogemuslood I eestikeelse tõlkega

Video 3 I What Is The EESystem I Mis on EESüsteem I eestikeelse tõlkega

INVITATION TO NEW EARTH