An invitation into New Earth

15.september 2023 Cobra

Valgusjõud on hiljuti saavutanud ülisuure võidu. Viimane DARPA all olnud baas on puhastatud ning kõik Chimera olendid sellest baasist ja planeedi pinnalt on eemaldatud. Seega on Chimera täielikult võidetud ja teda pole enam.

Chimera eemaldamisega ei ole kosmiline evolutsioon Valgusesse enam ohus ja positiivne ajaskaala on täielikult stabiliseerunud. See tähendab, et Valguse lõplik võit ja selle planeedi vabastamine on absoluutselt kindlustatud, kuna pole jäänud ühtegi negatiivse tulemusega ajajoont.

Viimase DARPA baasi ja selle suurarvuti eemaldamisega ei saa biokiibid enam kuhugi heli- ja videosignaale saata ning põhiline juhtimisvõrk on kokku kukkunud. Biokiibid on nüüd ainult tumedad elektromagnetilised portaalid, mille võimsus väheneb kiiresti ja need eemaldatakse peagi.

Peamine juhtimisvõrk planeedi pinnal on nüüd skalaarne seirevõrk mobiiltelefonide 4G ja 5G võrkude kaudu ning wifi võrkude kaudu. Need võrgud on palju vähem usaldusväärsed, kuna suudavad skaneerida inimtegevust eraldusvõimega vahemikus 6–15 cm (2–6 tolli), olenevalt kasutatavast võrgust. See on peamine juhtimis- ja jälgimistööriist, mis Cabalil endiselt kasutada on.

Peamine tegur, mis praegu planeedi vabanemist edasi lükkab, on Lurker oma subkvant-anomaaliaga. Lurker mõjutab otseselt inimese alateadvust, manifesteerides subkvant-anomaaliaid kvantkõikumisteks inimese energiasüsteemi nõrgimates kohtades, mis on füüsilisel tasandil biokiibid ja implanteerivad anomaalia jäänuseid eeter-, astraal- ja mentaaltasandil. Need kvantkõikumised hõlbustavad Murphy seadust füüsilisel tasandil, depressiooni astraaltasandil ja segadust mentaalsel tasandil:

https://en.wikipedia.org/wiki/Murphy%27s_law

 

Must aadel (Black nobility) on praegu sellel planeedil toiduahela tipus. Chimera volitas neid 26 000 aastat tagasi juhtima ja kontrollima pinnapopulatsiooni. Kuna Chimera on nüüd kadunud, loovad nad oma musta maagia rituaalides ühendust Lurkeriga, saades temalt juhiseid. Peamised musta aadlike perekonnad nagu Orsini, Colonna, Torlonia, Theodoli ja Massimo väidavad, et nad pärinevad Rooma impeeriumist. See mees on nende juht:

https://www.instagram.com/p/CQxalAuh73W/

https://ivebo.co.uk/post/9568

https://www.geni.com/people/Domenico-Napoleone-Orsini-22th-Duke-of-Gravina/6000000071720485412

https://www-pointdevue-fr.translate.goog/lifestyle/visites-privees/chez-le-prince-et-la-princesse-orsini-a-rome?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=et&_x_tr_pto=sc

https://web.archive.org/web/20180417124924/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/

 

Musta aadli (Black Nobility) liikmeid koos jesuiitidest agentidega on umbes 2000 inimest.

Nende all on umbes 50 000 kloonitud humanoidkehades draakoonlast (Drakonians), kes imbusid pinnasüsteemi alates 1996. aastast poliitikute, ärimeeste, juristide ja arstidena:

https://www.zerohedge.com/political/blackrock-recruiter-claims-senators-can-be-bought-10k-war-good-business-okeefe

 

Siis on umbes 400 000 Illuminati võrgustiku liiget, kes on seal vabatahtlikult, ja umbes 2 miljonit liiget, kes olid sinna mitte vabathatlikult. Seda võrgustikku nimetatakse ka surma vennaskonnaks, sest keegi peab inimese tapma, et sellesse initsieerida.

Siis on meil umbes 100 miljonit psühhopaati, kes võivad teatud asjaoludel olla üsna ohtlikud, näiteks need covid-arstid ja -õed:

https://www.americanthinker.com/articles/2023/09/the_death_of_informed_consent.html

 

Siis on umbes 400 miljonit sotsiopaati, kellel puudub empaatia.

Siis on umbes 3 miljardit lammast, kellel pole kriitilise mõtlemise võimet ja kes lihtsalt järgivad ühiskonna trende.

 

Ja lõpuks on meil umbes 4 miljardit inimest, kellel on vähemalt teatud määral võime mõelda selgelt ja nad on inimkonna lootus.

Peamine tegur, mis praegu planeedi vabanemist edasi lükkab, on subkvant-anomaaliaga Lurker. Valgusjõud eemaldavad nüüd võimalikult suure osa sellest anomaaliast, et seejärel sündmus ohutult käivitada. Nad vabastavad ka järk-järgult informatsiooni, sest kui korraga vabaneb liiga palju, käivitab see anomaalia liiga tugeva puhastusprotsessi. See on peamine põhjus, miks informatsioon vabastatakse järk-järgult.

Saate aidata subkvant-anomaaliat kõige tõhusamalt puhastada violetse leegiga:

https://www.welovemassmeditation.com/2022/09/violet-flame-meditation.html

 

AN valge tuli võib samuti aidata:

https://starlight432.blogspot.com/2023/09/enjoy-clearing.html

 

Tahhüoni kambrite võrgustik on üks peamisi võrgustikke, mis aitab Valgusjõududel valgust sellele planeedile ankurdada, vähendades anomaaliaid ja kiirendades protsessi:

Tumedad jõud saabusid sellele planeedile 900 000 aastat tagasi ja põhjustasid peaaegu inimkonna väljasuremise:

https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/human-ancestors-near-extinction-0019202

Nüüd on nad lähenemas oma lõplikule lüüasaamisele.

Suur ärkamine on tulemas ja teadlased hakkavad lõpuks otsima elu Galaktika keskmes:

https://www.space.com/signals-from-milky-way-center-breakthrough-listen-aliens-search

 

Planeet X on avastamise äärel:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aceaf0

Sünnivad uued ideed päikesesüsteemi koloniseerimiseks:

A New Paper Shows How To Change An Asteroid Into A Space Habitat – In Just 12 Years

Kuid see kõik muutub peagi:

https://archive.org/details/ChanThomasTheAdamAndEveStoryTheHistoryOfCataclysms1993FullUNTSENSOREED

Ülaltoodud raamatu järgmine osa on kõige huvitavam:

 

 

Kõik tehtu võetakse tagasi:

Blue Lament For Humanity

Et valmistuda viimasteks etappideks, olete rohkem kui teretulnud meiega liituma novembris Tais toimuvale Ascension konverentsile:

https://ascension-thailand.com/

 

Valguse võit!

Originaaltekst:

The Light forces have scored a huge victory recently. The last pit under DARPA has been cleared, and all Chimera individuals from that pit and from the surface of the planet have been removed. Thus Chimera has been completely defeated, and is no more.

With the removal of the Chimera, cosmic evolution into the Light is not in danger anymore, and positive timeline has been absolutely stabilized. This means that final victory of the Light and the liberation of this planet is absolutely secured, as there are no timelines with negative outcome remaining.

With the removal of the last pit and its mainframe computer, the biochips can not send audio and video signals anywhere anymore, and the main control network has collapsed. Biochips are now only dark electromagnetic portals with their power diminishing fast, and they will be removed very soon.

The main control network on the surface of the planet is now scalar monitoring network through cell phone 4G and 5G networks, and through wifi networks. These networks are far less reliable, as they can scan human activity with the resolution between 6 and 15 cm ( 2 to 6 inches), depending on the network used. This is the main control and surveillance tool the cabal still has in their hands.

The main factor now delaying the planetary liberation is the Lurker with its subquantum anomaly. The Lurker directly influences human subconsciousness by manifesting subquantum anomaly into quantum fluctuations at the weakest spots of the human energy system. These spots are biochips on the physical plane and implant anomaly remnants on the etheric, astral and mental plane. These quantum fluctuations then facilitate Murphy’s law on the physical plane, depression on the astral plane and confusion on the mental plane:

https://en.wikipedia.org/wiki/Murphy%27s_law

Black nobility is now on the top of the food chain on this planet. They were mandated by the Chimera 26,000 year ago to run the management and control of the surface population. Since the Chimera is now gone, the are connecting with the Lurker in their black magic rituals, receiving guidance from him. Main black nobility families such as Orsini, Colonna, Torlonia, Theodoli and Massimo claim their descent from the Roman empire. This guy is their leader:

https://www.instagram.com/p/CQxalAuh73W/

https://ivebo.co.uk/post/9568

https://www.geni.com/people/Domenico-Napoleone-Orsini-22th-Duke-of-Gravina/6000000071720485412

https://www-pointdevue-fr.translate.goog/lifestyle/visites-privees/chez-le-prince-et-la-princesse-orsini-a-rome?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

https://web.archive.org/web/20180417124924/https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/

Black nobility members together with their Jesuit agents are about 2000 people strong.

Below them are about 50,000 Draconians in cloned humanoid bodies which infiltrated the surface system since 1996 as politicians, businessmen, lawyers, doctors:

https://www.zerohedge.com/political/blackrock-recruiter-claims-senators-can-be-bought-10k-war-good-business-okeefe

Then there are about 400,000 members of the Illuminati network who are there willingly, and about 2 million members who were forced into it. This network is also called the brotherhood of death because someone needs to kill a human being to be initiated into it.

Then we have about 100 million psychopaths who can be quite dangerous under certain circumstances, such as these covid doctors and nurses:

https://www.americanthinker.com/articles/2023/09/the_death_of_informed_consent.html

Then there are about 400 million sociopaths who lack empathy.

Then there are about 3 billion sheeple who do not have the ability for critical thinking, and just follow the trends of the society.

 

And finally we have about 4 billion people who have the ability to think clearly at least to a degree, and they are the hope for humanity.

The main factor now delaying the liberation of the planet is the Lurker with subquantum anomaly. The Light forces are now removing as much of this anomaly as possible to then safely trigger the Event. They are also releasing intel gradually, because if too much is released at once, it triggers a too strong purification process of the anomaly. This is the main reason why intel is being released gradually.

You can help clearing the subquantum anomaly most effectively with the violet flame:

https://www.welovemassmeditation.com/2022/09/violet-flame-meditation.html

 

White fire of AN can also help:

https://starlight432.blogspot.com/2023/09/enjoy-clearing.html

Network of Tachyon chambers is one of the main networks that helps the Light forces in anchoring Light on this planet, reducing the anomaly and accelerating the process:

https://www.youtube.com/watch?v=f7ml6nd6U70

https://www.youtube.com/watch?v=vG47O9IruQ0

Dark forces have arrived to this planet 900,000 years ago and almost caused the extinction of humanity:

https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/human-ancestors-near-extinction-0019202

Now they are nearing their final defeat.

Big awakening is coming, and scientists are finally beginning to search for life in the center of the Galaxy:

https://www.space.com/signals-from-milky-way-center-breakthrough-listen-aliens-search

Planet X is on the verge of being discovered:

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aceaf0

New ideas how to colonize the solar system are being born:

https://www.universetoday.com/162697/a-new-paper-shows-how-to-change-an-asteroid-into-a-space-habitat-in-just-12-years/

But all of this will change soon:

https://archive.org/details/ChanThomasTheAdamAndEveStoryTheHistoryOfCataclysms1993FullUNCENSORED

The following part of the above book is the most interesting:

 

All that is done will be undone:

https://oceanoflove.info/2020/02/07/blue/

To prepare for the final phases, you are more than welcome to join us for the Ascension conference in Thailand in November:

https://ascension-thailand.com/

Victory of the Light!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

INVITATION TO NEW EARTH