Galaktika Koodeks

Sissejuhatuseks:

On teada, et praegu käib ülisuur Planeet Maa vabastamise operatsioon. Suures plaanis on kõik väga hästi, on ka takistusi ja mitmed asjad võtavad enam aega kui kavandatud, kuid plaan töötab. Kes keda vabastab, mille eest ja kuidas Inimene saab kaasa aidata, sellest järgnevates artiklites.

Maal elavad inimesed hakkavad tasapisi üles ärkama ehk läbi nägema, mis tegelikult toimub.

Siin kirjeldatud Galaktika Koodeks ei töötanud siin planeedil, sest Maad peeti tumedate jõudude poolt okupeeritud alaks. Isolatsioon oli nii suur, et isegi Galaktika Koodeks ei saanud siin toimida. See on nüüd hakanud muutuma ja Galaktika Koodeks on ka siin planeedil ellu ärkamas.

Victory of Light! Valguse võit!

Planeet Maa on viimane planeet selles Universumis tumedate jõudude
okupatsiooni all, galaktiliste sõdade viimane reliikvia, mis on kestnud kogu galaktikas miljoneid aastaid.

Galaktika Konföderatsiooni olendid ehk Valgusjõud on vaimselt arenenud ja joondunud ning ühinenud Ülestõusnud Meistritega. Nad on avastanud sisemise koodeksi, mis reguleerib kõiki Valgusolendite omavahelisi suhteid ning nende seost Tumedate jõudude ja okupeeritud planeetide vahel.

Seda koodeksit nimetatakse Galaktiliseks koodeksiks ja see kujutab endast õiguslikku alust kõigi Galaktika Konföderatsiooni meetmete osas selles ja teistes galaktitates.

See Koodeks ei ole jäik väliste seaduste kogum, vaid süstematiseeritud koodekskõigi Valgushingede siseeetikast, mida kõik Valgusolendid aktsepteerivad oma vaba tahtega, sest see peegeldab nende sisemist tõde.

Esitame nüüd Galaktilise Koodeksi kujul, mis on mõistetav ärkajale inimühiskonnas.

 

I osa: Jumaliku armastuse seadus
Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus positiivsele elukogemusele.

Et selgitada I osa, peame mõistma, et kannatustel ja valul ei ole mingit väärtust valgustatud Galaktilises ühiskonnas, mis on vabastatud tumedate jõudude mõjust ja muudest kosmilise anomaalia aspektidest.

Valu, kannatuste ja ohverduste väärtustamine osana kasvukogemusest oli osa Tumedate jõudude programmeerimisest, et okupeeritud planeetide populatsiooni kergemini orjastada.

Iga vabanevas universumis oleva olendi tingimusteta positiivne elukogemus on tagatud iga elusolendi sisemisest ühendusest Allikaga ja seda tugevdab Ülestõusnud Meistrite oskused mateeria üle, mis võimaldab neil aidata kõiki elusolendeid oma püüdlustes Allika poole ja pakkuda neile eluks vajalikku.

Elu ei pidanud kunagi olema raske töö ja võitlus, vaid pigem rõõmu ja loovuse teekond.

I jao erinevad alajaotised reguleerivad kogu elu vabastatud Universumis ja kõiki suhteid Valgusolendite vahel, et konflikte ei peaks kunagi tekkima.

 

Selgitagem alajaotisi:
1.1 Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus füüsilisele ja vaimsele küllusele.
See alajaotis tagab positiivse elukogemuse iga vabanevas universumis olemise kohta. Ülestõusnud Meistrid tagavad kõik elamiseks vajaliku ning füüsilise ja vaimse rikkuse ja ilu, kasutades oskusi, mis neil on vabastatud universumi lunastamiseks.

 

I.2 Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus Ülestõusmisele (Ascension).
Selles alajaotuses selgitatakse, kuidas Ülestõusnud Meistrid kasutavad oma arenenud arusaama vaimsest tehnoloogiast ja kasutavad Elektrilise Tule (Electric Fire) abi kõigi olendite heaks, kes vabatahtlikult valivad Ülestõusu (Ascension).

 

I.3 Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus ühineda teiste olenditega proportsionaalselt tema positsiooniga Hinge perekonnas.

See alajaotus on Hinge perekonna kõigi suhete reguleerimiseks. See tagab vastandliku polaarsusega olendite (kaksikhinged, hinged) ühendamise ja
kõikide teiste olendite joondamise sõltumata nende arenguseisundist ja välistest tingimustest.

 

1.4 Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus kogu informatsioonile.
See alajaotus on garantii, et kõik olendid saavad kogu informatsiooni, mida nad vajavad, et mõista oma rolli Universumis, evolutsiooni suuremat perspektiivi ja kõiki muid osi, mida nad vajavad oma otsuste, kasvu ja heaolu saavutamiseks. Kõik need andmed on esitatud Ülestõusnud Meistrite või teiste olendite poolt, kes teostavad järelvalvet erinevate rasside ja tsivilisatsioonide evolutsioonide üle.

 

I.5 Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus vabadusele.
Käesolevas alajaos on sätestatud, et igal olendil on piiramatu kasvupotentsiaal ja elukogemus. Kuna kõik vabastatud universumis olendid loovad ainult positiivsust, ei ole nende vabadus kunagi vastu teiste olendite vabadusele.

 

II osa Konfliktsete osapoolte jaotamise seadus
Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus olla jagatud ja kaitstud teiste mõistlike olendite negatiivsete tegude eest.

See osa reguleerib universumi nendes lõikudes olevaid tingimusi, mis on äsja vabastatud tumedate jõudude mõjust, kuid mida ei ole Galaktika Konföderatsioonis veel heaks kiidetud. See nõuab, et Valgusejõud jagaksid alati konfliktis olevaid osapooli, et kaitsta neid üksteisele vastastikuse kahju tekitamise eest. Siis vahendab Valgusjõud konflikti, kuni see on lahendatud. Seda lõiku kasutatakse sageli sõdade ja muude relvakonfliktide lõpetamiseks.

 

III osa Tasakaalu seadus
Iga teadlik olend, kes on otsustanud elada ja tegutseda Galaktika Koodeksi põhimõtete vastu ning keeldub või ei suuda neid praegu vastu võtta ja tasakaalustada varasemate meetmete tagajärgi, viiakse Kesk-Päikesesse, restruktureeritakse elementaarsesse põhiolemusse, et alustada uut evolutsioonitsüklit.

See lõik reguleerib Valgusejõudude ja Tumedate jõudude suhteid. Kui Tumedad jõud alistatakse, antakse pimeduse väele kuuluvatele olenditele võimalus leppida Galaktilise Koodeksiga, anda endast parim, et parandada tehtud vead ja elada hiljem positiivselt.
Kui nad nõustuvad, antakse neile andeks ja nad ühinevad Galaktika Konföderatsiooniga. Kui nad ei suuda või ei taha seda vastu võtta, viiakse nad Kesk- Päikese juurde, nende isiksused ja hingeessentsid restruktureeritakse ja nende jumalik säde alustab uut evolutsioonitsüklit.

 

IV osa Sekkumisseadus
Galaktika Konföderatsioonil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus sekkumisele kõigis olukordades, kus rikutakse Galaktilist Koodeksit, sõltumata kohalikest seadustest.

Käesolevas paragrahvis kirjeldatakse Valgusjõudude poliitikat okupeeritud planeetide osas. Galaktika Konföderatsioon jätab endale õiguse sekkuda kõikidesse piirkondadesse, tsivilisatsioonidesse, planeetidesse või päikesesüsteemidesse, kus rikutakse Galaktilist Koodeksit.

Tal on õigus seda teha sõltumata kohalike tsivilisatsioonide seisukohtadest selle sekkumise kohta. Sellel on alati õigus kasutada kõiki rahumeelseid
hariduse – ja regulatsioonivahendeid. Kui rikutakse Galaktilise Koodeksi põhimõtete kriitilist massi, on Valgusjõududel õigus kasutada sõjalist jõudu.

Erijuhtumid on Tumedate jõudude otsese okupatsiooni all olevad planeedid. Tumedad jõud võtavad tavaliselt kohaliku elanikkonna pantvangi, et takistada Valgusejõudude edasiminekut. Maal on nad ähvardanud tuumasõjaga, kui Valgusjõud sekkuks.
See on peamine põhjus, miks Valgusjõud ei ole seda planeeti veel vabastanud (ja põhjus ei ole mitte niinimetatud rumalus: me-ei-sekku-sest-me-austame-vaba-tahet, me–lihtsalt-vaatame-pealt-kui-kannatamine-jätkub).

Nagu igas pantvangisituatsioonis, nõuab see palju oskuslikke läbirääkimisi ja taktikalist lähenemist. See olukord on nüüd lahendatud ja planeet Maa vabastatakse varsti.

4.1. Igal teadlikul olendil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus pöörduda Galaktika Konföderatsiooni poole ja Galaktika Konföderatsioonil on õigus abistada, olenemata kohalikest seadustest.

See osa annab õigusliku aluse sekkumiseks ja abistamiseks kõigile Tumedate jõudude pantvangidele. Valgusejõud annavad alati parima, et aidata ja parandada kõigi tundlike olendite elutingimusi, isegi Maal. Olukord planeedil Maa näitab, kui palju rohkem pimedust sellel planeedil Valguse asemel oli. Õnneks on see nüüd muutumas.

4.2 Galaktilise Konföderatsioonil on võõrandamatu ja tingimusteta õigus Galaktilise Koodeksi rakendamisele ning Galaktilise Koodeksi rikkumise alade vallutamisele sõjalise jõuga, kui see on vajalik.

See alajagu annab õigusliku aluse okupeeritud planeetide vabastamiseks sõjalise jõuga. Konföderatsiooni sõjalised jõud eemaldavad või annavad abi Tumedate jõudude esindajate eemaldamisel ja päästavad pantvangid vabaks. Seejärel juhivad teised Konföderatsiooni jõud planeedi aktsepteerimise protsessi Konföderatsiooni, juhendades kohalikku elanikkonda.

Võib-olla mõned inimesed tunnevad, et Konföderatsioonil ei ole õigust sekkuda ja et inimkonnal on õigus oma probleeme ise lahendada. See ei ole
lihtsalt tõsi. Paljud sõjad üle kogu planeedi ja põhiliste inimõiguste pidev kuritarvitamine on tõestanud, et inimkond ei ole võimeline oma olukorda ise käsitlema.
Nii et on palju mõistlikum, kui on kasutada tarku abilisi.

Galaktika Konföderatsioon annab ka abi planeet Maal Tumedate jõudude praeguste isandate (nukkude) asendamisel.

 

Siis saab Galaktiline Koodeks lõpuks universaalseks Eetikakoodeksiks kogu Universumis ja pimedust enam ei ole.

Galaktika Koodeksist tuleb ka juttu edaspidi, kus selgitame seda täpsemalt.

Lugejate kommentaarid

Karina, 5.juuni 2019
Lugesin Galaktika Seaduseid aeglaselt ja hoolikalt. Ja nad kõik said kinnituse ja vastuse minu Kõrgemalt Minalt. Nii, et saan nendega nõustuda täielikult ja armastuses. Veelgi enam, on samuti väga oluline, nii mulle, kui ka et teised kõiksuse hinged – või kõik – üles ärkaksid ja et me koos vabastamise teed astuksime. Keegi ei peaks jääma siinsesse vangistusse ehk maatriksisse. Meie armastus ja valgus on piisav nende jaoks, kes on teadlikult või mitteteadlikult valmis astuma enda sünnipärasesse õigusesse!
Kuid ma soovin saata ka enda empaatia neile, kes kes on valinud tumedate jõudude tee ning soovin, et nende Jumalik säde, mis on sarnane kõikidele hingedele, lõpuks näitaks neile teed valgusesse. Ma Olen ja Nii See On.

#JÄLGI MEID INSTAGRAMIS